Jednotlivé specializace našich lékařů:

gerontopsychiatrie - MUDr. Natália Poliačiková 

závislosti, gambling - MUDr. Roman Pilch 

úzkostné a psychosomatické poruchy - MUDr. Dušan Mojžiš 

psychotické stavy, závislosti, psychosomatika - MUDr. Peter Bobovník 

psychotické stavy, psychosomatika - MUDr.Ondřej Pilc 

všeobecná psychiatrie - MUDr.Dagmar Pilcová 

všeobecná psychiatrie, rodinné systémy - MUDr.Marie Eichner-Procházková 

všeobecná psychiatrie - MUDr.Pavla Prašivková 

všeobecná psychiatrie - MUDr.Stanislav Ostatník 

 

Adiktologie

Je obor zabývající se diagnostikou a léčbou návykových nemocí, pod které patří všechny závislosti na návykových látkách – alkohol, drogy, léky, tabák – a kam též řadíme patologické hráčství a sázení neboli gambling.

Léčba je vždy přísně individuální a přizpůsobená jedinečnosti každého pacienta. Cílem je snížení projevů návykového chování a zlepšení celkového stavu. Často je jediným prostředkem k tomu vedoucím naprostá a úplná abstinence od návykové látky či patologického chování (v případě gamblingu). Metodami léčby jsou při ambulantní léčbě individuální rozhovory s terapeutem, sestrou, kontakt s ambulancí, pravidelná docházka, testování na přítomnost návykových látek v moči či krvi, psychoterapie, skupinová psychoterapie a též medikamentózní léčba. Nezřídka je využívána spolupráce s rodinou či blízkým okolím pacienta. V našem zařízení nabízíme pacientům i skupinovou psychoterapie, kterou vede lékař a psycholog.

Nedaří-li se stav zvládnout ambulantně, bývá na místě ústavní léčba v některé z psychiatrických nemocnic. Jejich seznam a kontaktní informace na požádání předá adiktologická sestra či lékař při kontrole. Po ústavní léčbě je důležité ambulantní doléčování pro udržení dobrého stavu pacienta.

V našem zařízení je pro kontakt s pacienty s návykovou problematikou vyhrazena samostatná místnost, kde jsou prováděny odběry a testy a je zde prováděna aplikace léků a poradenství. Individuální pohovory s lékařem či psychologem jsou pak v ambulanci daného specialisty. Pro skupinovou psychoterapii je vyčleněna samostatná větší místnost s pohodlnými křesly.

K léčbě je možno se objednat prostřednictvím kontaktních informací na stránkách. Pro bližší informace ohledně skupinové psychoterapie je nutné se dostavit osobně.

 

Gerontopsychiatrie

je obor psychiatrie, který se zabývá diagnostikou a léčbou duševních poruch u lidí vyššího věku /nad 65 let/.

Typickými představiteli duševních nemocí vznikajících v seniorském věku jsou např. Alzheimerova nemoc a jiné „stařecké“ demence, s poměrně vysokou četností se objevují poruchy nálady - depresivní poruchy, i poruchy spánku a úzkostné poruchy.

Důležitá je i spolupráce s lékaři jiných medicínských oborů v rámci konziliární činnosti, protože u seniorů jsou mnohá chronická tělesná onemocnění doprovázená právě psychickými poruchami a léčba pacienta by měla být komplexní a koordinovaná.

V rámci našeho pracoviště poskytujeme seniorům péči jak lékařskou - psychiatrickou, tak i péči psychologickou – s důrazem na podporu a udržení soběstačnosti pacienta v domácím prostředí a spolupráci s rodinou pacienta.  

V rámci preventivní péče funguje poradna pro poruchy paměti a kognitivní trénink zaměřený na procvičování paměti.

 

Kontakty

Přerov
Psychosociální centrum
nám. Přerovského povstání 1
750 02 Přerov
tel.: 581 209 622
tel.: 581 204 437
tel.: 581 204 438
mobil: 733 125 733 (lze i SMS)
mobil: 736 750 308 (nelze SMS)

Lipník n. Bečvou
Psychosociální centrum
Osecká 309
(Medcentrum - středa)
Hrnčířská 15
(ord. Dr. Hašky - pondělí)
tel.: 731 417 356

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © 2013-2021 Psychosociální centrum. Všechna práva vyhrazena

MAPA STRÁNEK