Vážení pacienti,
tímto přípisem Vás informujeme o dočasných organizačních opatřeních v našem centru, ke kterým musíme přistoupit, vzhledem nedostatečnému personálnímu obsazení našeho centra lékaři-psychiatry. Od léta t.r. bude v centru pracovat o dva psychiatry méně, a proto musíme zavést některá omezení a změny v organizaci našich služeb.

A. noví pacienti žádající péči psychiatra

1. aktuálně je v našem centru čekací doba pro nové pacienty přibližně půl roku. S každým zájemcem o vyšetření nejprve osobně promluví zkušená psychiatrická sestra, která zjistí charakter Vašich potíží a objedná Vás k vyšetření, případně doporučí jiné řešení. Pokud se před termínem objednání uvolní místo, budete kontaktováni a objednáni na dřívější termín. Budete-li mít dojem, že Vaše potíže nesnesou odklad, obraťte se s žádostí o pomoc na svého praktického lékaře, případně vyhledejte psychiatrické vyšetření v okolních městech.

2. příjem nových pacientů v dětském a dorostovém věku jsme nejméně po dobu celého letošního roku zcela zastavili.

3. omezujeme péči o pacienty závislé na alkoholu a jiných drogách a o pacienty s jiným typem závislosti. Budeme přijímat jen pacienty, kteří jsou motivovaní ke spolupráci k léčbě své závislosti a ochotní za naší pomoci plně abstinovat

4. zastavujeme příjem nových pacientů s nařízeným ochranným léčením sexuologickým, protialkoholním a protitoxikomanickým.

B. stávající pacienti v péči psychiatrů

1. V důsledku malého počtu lékařů budou obecně prodlužovány intervaly objednávání stávajících pacientů, samozřejmě s ohledem na aktuální zdravotní stav.

2. Pokud lékař nazná, že stav pacienta nevyžaduje další intenzivní psychiatrické léčení, léčbu v našem centru ukončí, nebo pacienta předá do péče praktického lékaře.

C. další opatření

1. Předpokládáme, že pacienti budou více komunikovat se sestrami centra, jejichž úkolem je mj. koordinace péče. Sestry posoudí charakter a akutnost Vašich potíží a doporučí další postup.

2. V některých případech sestry doporučí, aby první vyšetření pacienta převzal klinický psycholog. Ten posoudí, zda navrhne psychoterapeutickou léčbu nebo bude nutná i léčba u psychiatra.

3. Vzhledem k nutnosti soustředit se na přímou péči o pacienty, omezujeme telefonický kontakt pacientů s lékaři a to na dobu mezi 13-14 hod., ve čtvrtek mezi 14.30-15 hod.

4. Omezení uvedené v bodech A. a B. se netýkají služeb klinických psychologů.

Doufáme, že naši situaci pochopíte a my se budeme snažit zachovat kvalitu našich služeb. Zároveň doufáme, že tato opatření budou mít jen přechodný charakter.

Prim. MUDr. Juraj Rektor
vedoucí lékař Psychosociálního centra
18.4.2019

Duševní zdraví, o.p.s. a Psychosociální centrum Přerov pořádají   

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVKU

v pátek 30. listopadu 2018 od 9.30 do 14.00 hodin proběhne
ve vstupních prostorách polikliniky MENS
prodejní výstavka prací členů terapeutických dílen.

Srdečně Vás zveme!!!

Již mnoho let se Psychiatrická společnost snaží o reformu psychiatrické péče tak, aby odpovídala úrovni péče v kulturně i ekonomicky rozvinuté zemi v 21. století. V roce 2012 našla tato snaha podporu i v politických kruzích a na ministerstvu zdravotnictví byla vypracována "Strategie reformy psychiatrické péče". 8.10. 2013 byla tato "Strategie" oficiálně schválena ministrem zdravotnictví. Její finální verzi naleznete ke stažení ve formátu pdf na webu www.reformapsychiatrie.cz. Na témže webu se dovíte také podrobnosti o aktuálním dění v rámci uskutečňování reformy oboru.

Vážená kolegyně, vážený kolego,

Psychosociální centrum v Přerově nabízí volná místa v týmu ambulantních psychiatrů. Rozšiřujeme naše služby a hledáme také náhradu za kolegu, který přechází do našeho nového Centra duševního zdraví. Zároveň hledáme i pedopsychiatra.

Můžeme přijmout lékaře i na kratší úvazky od 0,1 po 1,0. Umožňujeme tak pracovat například ženám během čerpání rodičovské dovolené nebo lékařům v lůžkových zařízeních, kteří chtějí zkusit praxi v ambulanci event. si přivydělat. Nebo psychiatrům, kteří pracují na část úvazku v jiné ambulanci a chtějí pracovat více dnů, než jim stávající úvazek umožňuje.

Nabízíme práci v akreditovaném moderním zařízení, které se kromě běžné ambulantní péče podstatnou měrou věnuje i psychoterapii a sociální psychiatrii. Součástí centra je Denní stacionář s psychoterapeutickou péčí pro psychotické pacienty a nedávno jsme otevřeli i Centrum duševního zdraví, kde mj. rozvíjíme psychiatrické a sociální terénní služby. V našem multidisciplinárním týmu nyní pracuje 10 psychiatrů, 7 klinických psychologů, 15 psychiatrických sester, 5 sociálních pracovnic a jeden peer konzultant.

Pro přijetí není atestace z oboru podmínkou. Byli bychom rádi, aby měli zájemci ukončený specializační kmen nebo jeho část, ale jako akreditované pracoviště můžeme přijmout i absolventa bez praxe.

Nabízíme nadstandartní platové podmínky, velmi zajímavý náborový příspěvek a další benefity. Podporujeme odborné i jazykové vzdělávání našich zaměstnanců, hradíme psychoterapeutické výcviky. K dispozici máme volné byty.

Zájemci mohou poslat přihlášku a životopis e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně na adresu: Psychosociální centrum, nám. Přerovského povstání 1, 750 02 Přerov.

Bližší informace lze rovněž získat telefonicky na číslech 736750309, 581204439, nebo mailem.

 

Prim. MUDr. Juraj Rektor

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Kontakty

Přerov
Psychosociální centrum
nám. Přerovského povstání 1
750 02 Přerov
tel.: 581 209 622
tel.: 581 204 437(8)
fax: 581 204 720
mobil: 733 125 733 (lze i SMS)
mobil: 736 750 308 (nelze SMS)

Lipník n. Bečvou
Psychosociální centrum
Osecká 309
(Medcentrum - středa)
Hrnčířská 15
(ord. Dr. Hašky - pondělí)
tel.: 731 417 356

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © 2013 Psychosociální centrum. Všechna práva vyhrazena

MAPA STRÁNEK