Organizační opatření 12/2022

A. noví pacienti žádající péči psychiatra

Aktuálně je v našem centru čekací doba pro nové pacienty přibližně 6 - 10 týdnů.

S každým zájemcem o vyšetření nejprve osobně promluví zkušená psychiatrická sestra, která zjistí charakter a akutnost Vašich potíží a objedná Vás k vyšetření, případně doporučí jiné řešení.

Pokud se před termínem objednání uvolní místo, budete kontaktováni a objednáni na dřívější termín. 

V některých případech sestry doporučí, aby první vyšetření pacienta převzal klinický psycholog. Ten posoudí, zda navrhne psychoterapeutickou léčbu nebo bude nutná i léčba u psychiatra.

Příjem nových pacientů v dětském a dorostovém věku je nadále velmi omezený.

Nadále zůstává omezena péče o pacienty závislé na alkoholu a jiných drogách a o pacienty s jiným typem závislosti. Budeme přijímat jen pacienty, kteří jsou motivovaní ke spolupráci k léčbě své závislosti a ochotní za naší pomoci plně abstinovat.

Nepřijímáme nové pacienty s nařízeným ochranným léčením sexuologickým, protialkoholním a protitoxikomanickým.

B. stávající pacienti v péči psychiatrů

Předpokládáme, že pacienti budou více komunikovat se sestrami centra, jejichž úkolem je koordinace péče.

Sestry posoudí charakter a akutnost Vašich potíží a doporučí další postup.

Naše sestry jsou vesměs specialistky se specializačním vzděláním v oboru "Psychiatrická sestra".

C.  pacienti žádající péči psychologa

Kapacita psychoterapeutické péče u našich psychologů je v současnosti zaplněna. Zájemce o psychoterapii zapisujeme na čekací listinu a oslovujeme je, když se některému psychologovi místo uvolní. 

D.  opatření k omezení neúčasti na domluveném vyšetření

Z důvodu častých absencí pacientů z plánovaných kontrol jsme nuceni zavést následující opatření:

  • Z konzultací s psychologem i s psychiatrem je nutné se omlouvat alespoň 24 hodin dopředu.
  • Pokud se pacient bez omluvy nedostaví, jsou mu zrušeny i všechny další domluvené termíny příští objednání je možné pouze po uhrazení vratné zálohy ve výši 500,- Kč.

Toto opatření umožní objednání pacientů, kteří z důvodu naplněných kapacit čekají na objednání delší dobu.

Prim. MUDr. Miloš Sedláček 
vedoucí lékař Psychosociálního centra


aktualizováno 2.12.2022

Již mnoho let se Psychiatrická společnost snaží o reformu psychiatrické péče tak, aby odpovídala úrovni péče v kulturně i ekonomicky rozvinuté zemi v 21. století. V roce 2012 našla tato snaha podporu i v politických kruzích a na ministerstvu zdravotnictví byla vypracována "Strategie reformy psychiatrické péče". 8.10. 2013 byla tato "Strategie" oficiálně schválena ministrem zdravotnictví. Její finální verzi naleznete ke stažení ve formátu pdf na webu www.reformapsychiatrie.cz. Na témže webu se dovíte také podrobnosti o aktuálním dění v rámci uskutečňování reformy oboru.

Kontakty

Přerov
Psychosociální centrum
nám. Přerovského povstání 1
750 02 Přerov
tel.: 581 209 622
tel.: 581 204 437
tel.: 581 204 438
mobil: 733 125 733 (lze i SMS)
mobil: 736 750 308 (nelze SMS)

Lipník n. Bečvou
Psychosociální centrum
Osecká 309
(Medcentrum - středa)
Hrnčířská 15
(ord. Dr. Hašky - pondělí)
tel.: 731 417 356

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © 2013-2022 Psychosociální centrum. Všechna práva vyhrazena

MAPA STRÁNEK